headerimage

Veelgestelde vragen

Afvalcontainers algemeen

Waarom hebben de afvalcontainers een chip?
Door alle containers van een chip te voorzien wordt een 100% volledige administratie mogelijk gemaakt. Het uitzetten en vervangen van containers kan snel worden verwerkt. Het is mogelijk om containers die worden gestolen, of containers die door bewoners zijn meegenomen op te sporen. Het vaker dan toegestaan aanbieden van containers kan worden tegengegaan. Aconov kan de routes beter afstemmen op het aanbiedgedrag. Het containerbeheer en het verhelpen van eventuele problemen wordt aanzienlijk eenvoudiger. De chip is gekoppeld aan een adres (objectgegevens) en niet aan een persoon (naam). De gegevens worden alleen voor de interne bedrijfsvoering gebruikt en zijn niet openbaar. De gegevens worden gebruikt conform de wet registratie persoonsgegevens.

Het adres/huisnummer op de adressticker (zijkant) op (1 van mijn) container(s) klopt niet. Wat nu?
Eerst nagaan of de container niet per ongeluk verruild is met die van de buren. Is dit niet het geval, dan contact opnemen met Aconov.

Welke containers zijn verplicht?
Bij elk adres dienen verplicht een container voor restafval en GFT afval aanwezig te zijn. De container voor oud papier (blauw deksel) is niet verplicht. U moet het oud papier dan wel gescheiden houden van het overige restafval. Het mag dus niet in de grijze of groene container. Het oud papier kan niet meer in dozen aan de weg worden gezet. Als u geen blauwe container wil moet u het zelf wegbrengen naar bijvoorbeeld de verzamelcontainers van een vereniging/school bij u in de buurt.

Kan ik extra containers krijgen?
Ja, de regels en kosten hiervoor verschillen per gemeente. Neemt u a.u.b. contact op met de service desk van Aconov of stuur uw vraag via het contactformulier op de aconov website.

Als ik verhuis, moet ik dan mijn containers meenemen?
Nee, de containers horen bij het huis (adres). U mag die niet meenemen, ook niet als u verhuist binnen de gemeente. U moet er wel voor zorgen dat de verhuizing tijdig aan de gemeente (afdeling burgerzaken) wordt doorgegeven (uiterlijk 5 werkdagen na het verhuizen).

Kan ik mijn containers door een schoonmaakbedrijf laten reinigen?
Ja dat kan maar moet u zelf regelen. Raadpleeg voor adressen de Gouden Gids of neem contact op met de service desk van Aconov.

Wie maakt de containers schoon?
Het schoonmaken van de containers moet u zelf regelen. De gemeente heeft hiervoor geen afspraken met schoonmaakbedrijven. Let u erop dat wanneer de containers te vies worden, men deze kan weigeren te ledigen. U kunt vervuiling voorkomen door onderin de GFT -container een krant, of nog beter een eierdoos (daar blijft namelijk het afval niet aan plakken) te leggen. Voor de restafval container geldt dat u echt vies afval kunt verpakken voordat u het in de container deponeert.

Wat te doen met een gestolen of zoekgeraakte container?
De chip aan de container bevat een unieke code die is gekoppeld aan uw adresgegevens. Het is daarom van belang zo snel mogelijk melding te maken van de vermissing, zodat de chip geblokkeerd kan worden. Dit kunt u doen bij de helpdesk (0800-2224111) of via het contactformulier van Aconov. U ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk een nieuwe container.

Mogen er op de containers verfraaiende stickers worden geplakt?
Nee. Dit is ook niet nodig, want de container is herkenbaar door de adressticker aan de zijkant van de container.

Moet ik per lediging of per kilo betalen voor de inzameling van het afval.
Dat is verschillend per gemeente. In sommige gemeenten betaalt u een vast bedrag per jaar. Maar het kan ook dat een gedeelte van het tarief wordt berekend op basis van het aantal keer dat u restafval met een container of pas aanbiedt. Hier vindt u een overzicht met de tarieven.

Ik heb een klein bedrijfje bij mijn woonhuis. Word ik gezien als een bedrijf of als particulier?
Het is wettelijk zo geregeld dat als er op een perceel gewoond wordt, dit wordt gezien als een woning. Men is dus in ieder geval verplicht om de afvalstoffenheffing te voldoen, of men gebruik maakt van containers van de gemeente of niet. Bij de woning horen dan ook afvalcontainers. Voor uw bedrijfje dient u dan gebruikt te maken van dezelfde containers als voor de woning onder voorwaarde dat de samenstelling van het bedrijfsafval niet afwijkt van huishoudelijk afval. Als de capaciteit van de containers niet toereikend is, kunt u zich richten tot een particuliere inzamelaar. Deze kan u verschillende containervolumes en ledigingfrequenties aanbieden. De gemeente verstrekt geen extra containers in uw geval.

Kan ik als bedrijf/winkel een container krijgen voor het oud papier?
Nee. U kunt het oud papier brengen naar de brengpunten. Zie daarvoor uw afvalwijzer of de website van Aconov.

Welke formaten containers zijn er?
Dit verschilt per gemeente. Hier vindt u de mogelijkheden.

Ik wil geen GFT-container meer. Kan ik die inleveren en wordt het tarief dan lager?
De GFT-container kunt u niet inleveren. U bent verplicht het GFT-afval apart aan te bieden. Daarnaast horen de containers bij de woning. Uw tarief verandert ook niet als u de GFT-container niet gebruikt. Uitzondering: Bij bovenwoningen/appartementen kan een GFT container in sommige gevallen ingeleverd worden i.v.m. ruimtegebrek. Dit wordt per aanvraag bekeken.

Bij een appartementencomplex moet dan ieder appartement een set containers hebben?
Nee zoals nu ook gebruikelijk zijn er ondergrondse verzamelcontainers of doet men gezamenlijk met een aantal minicontainers. De vereniging van eigenaren kan eventueel een aantal minicontainers aanvragen. Ze moeten wel bij een huisnummer geregistreerd worden.

Als er iets stuk is aan mijn container wat moet ik dan doen?
Neemt u a.u.b. contact op met de service desk van Aconov. Daar wordt bekeken of uw container gerepareerd kan worden of dat er een nieuwe container geleverd dient te worden. Belt u hiervoor 0800-2224111 of geef dit hier door.

Ik heb geen ruimte voor een restafvalcontainer, waar moet ik hem laten?
De restafvalcontainer is verplicht bij elk adres. Het beste kunt u de containers achter het huis plaatsen of in de berging die behoort bij uw woning. Via de inrit, achterom of via de woning. Als dat niet mogelijk is, kunt u de container wellicht aan de voorzijde van uw woning plaatsen. De container moet altijd op eigen terrein geplaatst worden. U moet er rekening mee houden dat u altijd zelf verantwoordelijk bent voor uw container en dat als u hem aan de voorzijde plaatst, wellicht anderen hun afval erbij kunnen deponeren of dat ze hem weghalen.

Ik heb een nieuwe woning en daar heb ik geen containers aangetroffen?
Neemt u a.u.b. contact op met de service desk van Aconov via 0800 – 2224111.

Ik ben mijn Milieupas kwijt of deze is kapot
Uw Milieupas dient voor het aanbieden van afval bij een ondergrondse verzamelcontainer of voor toegang tot de afval brengvoorziening voor meerdere afvalstromen in Elburg en Oldebroek. Vraag een nieuwe pas aan bij Aconov via het contactformulier of onze helpdesk 0800-2224111. In dit overzicht leest u of hier kosten mee gemoeid zijn. dat verschilt per gemeente.

Ik ben mijn diftar code kwijt 
In gemeenten Elburg en Oldebroek kunt u met de diftar code inliggen in de Mijnafvalwijzer app. Heeft u geen diftar code of bent u deze kwijt? Geef dit hier door aan Aconov en u ontvangt binnen enkele dagen een nieuwe code.

Wanneer komen er bladkorven?.
De bladkorven worden door de gemeente uitgezet als het blad gaat vallen, vanaf half oktober
Volgens gemeentelijk beleid bladkorven. Bladkorven worden geplaatst binnen de bebouwde kom op plaatsen waar veel gemeentebomen staan.

Overige afvalstromen
Ik heb afval dat niet in mijn minicontainers past of thuishoort. Waar kan ik dat inleveren? U kunt grof huishoudelijk afval, snoei afval of Klein Chemisch Afval op laten halen. Via de website of de helpdesk 0800-2224111 van Aconov kunt u dit aanmelden. De eventuele kosten hiervoor verschillen per gemeente en zij terug te vinden op het aanmeldformulier op de website.

Natuurlijk kunt u alle afvalstromen ook afleveren bij één van de afval brengstations in de regio. Adressen en openingstijden vindt u op de website van de gemeente (Ermelo, Harderwijk, Nunspeet) of op de website van Aconov.

 

Ledigen afvalcontainers

Mijn container is niet of niet geheel leeggemaakt.
Neemt u a.u.b. contact op met de service desk van Aconov. Of geef de melding zo snel mogelijk door via het contactformulier op de Aconov website. Vermeld in dat geval wel duidelijk om welke container het gaat en op welke dag deze geleegd had moeten worden.

 

Aanbieden afvalcontainers

Wanneer moet ik mijn nieuwe containers buiten zetten om leeg te laten maken?
U kunt dit nagaan op de afvalwijzer die u elk jaar in november ontvangt. Of via www.mijnafvalwijzer.nl. Meer informatie over Mijnafvalwijzer vindt  ook op de website van Aconov. Is het u niet duidelijk, neem dan contact op met de service desk van Aconov.

Waar moet ik mijn containers buiten zetten om leeg te laten maken?
Zie hiervoor de instructies op de afvalwijzer of op de Aconov website. De containers moeten in een rij naast elkaar worden geplaatst langs de weg.

Hoe vaak mag ik mijn containers aanbieden?
De restafval- en GFT container mogen één keer per twee weken om en om worden aangeboden. De papiercontainer mag eens per vier weken of eens per maand (per gemeente verschillend) worden aangeboden. Biedt u uw containers vaker aan, dan wordt de betreffende container geblokkeerd. In dat geval treft u een rode kaart aan op uw container en dient Aconov de container te deblokkeren. Bij herhaling worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

Welk afval kan ik kwijt in de GFT-container?
De volgende producten mag u in de GFT-container deponeren:

 • schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen
 • resten van gekookt eten
 • vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes)
 • pinda- en notendoppen en eierschalen
 • plantaardige olie en gestold vet
 • theezakjes en filters met koffiedik
 • brood en kaaskorsten (zonder plastic)
 • onkruid, klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
 • snijbloemen en kamerplanten
 • mest van kleine huisdieren met stro
 • kattenbakkorrels met milieukeur

Zie ook de afvalwijzer van uw gemeente.

Welke soorten afval horen niet thuis in de gft – bak?
De volgende afvalproducten zijn géén gft:

 • as uit asbak en open haard
 • vogelkooizand
 • (volle) stofzuigerzakken
 • honden- en kattenharen
 • luiers
 • melk- en vruchtensappakken
 • hout en dikke takken
 • zand, zwarte grond
 • mest van grote huisdieren (paarden, geiten, schapen ed.)
 • kattenbakkorrels zonder milieukeur
 • restafval

Zie ook de afvalwijzer van uw gemeente

Mag ik ter voorkoming van vervuiling het GFT -afval in huisvuil – of plastic zakken verpakken?
Nee, dat mag niet. Omdat het GFT -afval gecomposteerd wordt mag er geen plastic in het afval zitten dus ook geen plastic zakken. Er zijn wel speciale afvalzakken biologisch afbreekbaar te krijgen bij de Supermarkt.

Mijn container is vol. Kan ik het resterende afval in huisvuilzakken naast de container aanbieden?
Nee, dit is niet toegestaan

Mag ik restafval ook aanbieden in de GFT -containers?
Nee, dit is absoluut niet toegestaan en kan zelfs worden bekeurd. GFT containers met restafval worden ook niet opgehaald omdat er dan vervuiling van het GFT optreedt en dit zal worden afgekeurd bij de verwerker. De gemeente wordt dan geconfronteerd met hogere kosten.

Wat moet ik doen met incontinentie-luiers?
Deze mogen in de restafvalcontainer.

Als mijn container propvol zit, kan deze wel meer dan 70 kg wegen. Is dat een probleem?
Ja. Hoewel het afval, zoals gezegd, niet wordt gewogen, is er wel een maximum van 70 kg per container. Dat is het maximale gewicht per container dat het hefmechanisme van de vuilnisauto kan verwerken. Is uw container zwaarder, dan blijft hij dus noodgedwongen staan en wordt er een label aangehangen waarop de reden van het niet ledigen staat. 70 kg is overigens veel. Bij normaal gebruik komt het niet vaak voor dat een volle container zó zwaar is.

Mijn container is niet helemaal leeg nadat deze aan het ledigingsvoertuig heeft gehangen. Wat nu?
Waarschijnlijk heeft u het afval te vast aangedrukt waardoor het verklemt in de container. Of het afval is vastgevroren (gebeurt snel bij GFT afval). U ben zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop het afval in de container wordt aangeboden. Hiervoor komt de inzamelaar dus niet nog eens terug.  Maak het afval dus los en zorg dat het uit de container kan vallen. De eerstvolgende ledigingsronde kunt u de container weer aanbieden.

Voorkom verklemmen of vastvriezen van afval

 • Leg een eierdoos of krantenpapier onder in de container.
 • Zet de containers pas ’s morgens aan de straat.
 • Plaats de container uit de wind, bijvoorbeeld in een schuurtje of garage.
 • Stamp het afval niet aan.
 • Laat nat GFT afval zoveel mogelijk uitlekken voor u het in de container werpt.
 • Gooi in de tijd van (nacht)vorst zo min mogelijk blad- en tuinafval in de container
 • Maak het afval op de inzameldag los van de wand van de container (doe dit voorzichtig, want de container is vanwege de kou kwetsbaarder dan anders).
 • Gebruik geen zout om bevriezing van GFT afval tegen te gaan, want grote hoeveelheden zout verontreinigen het GFT afval.
 • Staat de container buiten. Plaats deze bij vorst zo dan dicht mogelijk bij de woning.