headerimage

Grofvuil, algemene informatie

Afval, grofvuil

Grofvuil op laten halen in gemeente:

Beschrijving:

Grofvuil is afval dat niet in uw container past of hoort. Bij grofvuil hoort geen puin, grond, bielzen, asbest, boomstammen, bedrijfsafval, autobanden, electrische apparaten en chemisch afval (bijvoorbeeld TL-buizen).

Afvalbrengstation

U kunt uw grofvuil zelf wegbrengen naar het afvalbrengstation. Daar dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Op het afvalbrengstation kunt u de volgende materialen kwijt: metaal, hout, puin, zand, papier, glas, tuinafval, restafval en grond.

Afvalbrengstation gemeente Harderwijk

Het afvalbrengstation is alleen voor particulieren uit Harderwijk en Hierden. Het afvalbrengstation is gevestigd aan de Daltonstraat 23 in Harderwijk. U kunt hier terecht op werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. De maximale doorrijhoogte is 2.10 meter.

De kosten voor het brengen van afval bedragen per keer € 10,-. Contant of pinnen.

Afvalbrengstation gemeenten Oldebroek, Elburg en Nunspeet

U kunt uw grof afval (tegen betaling van storttarieven) zelf wegbrengen naar een van de Aconov partners:

Van Werven BV

Middeldijk 16 Hattemerbroek: ma. tm vrij. 07:30 – 12:30 en 13:00 – 17:15 uur.Niet op zaterdag. (T 038-3761449).

Bovendwarsweg 93 Oldebroek: ma. tm vrij. 07:30 – 12:30 en 13:00 – 17:15 uur en op zaterdag van 09:00 – 12:00 uur. (T 0525-633323)

Remondis Nederland BV

Tolweg 9 Ermelo: ma. tm vrij. 07:30 – 17:00 en op zaterdag van 09:00 – 12:00 uur. (T 0341-565755).

Ophalen

U kunt uw grofvuil – uitsluitend op verzoek – ook laten ophalen door Aconov. De kosten hiervoor bedragen € 52,50 per één kubieke meter . Voor elke hoeveelheid meer wordt opnieuw € 52,50 in rekening gebracht (dus 2 m³ is € 105,- euro etc.). Voorwaarde hierbij is dat het afval handzaam en niet te zwaar is samen gebonden.

Voor het ophalen van uw grofvuil door Aconov dienen de kosten – op tijd – te worden voldaan. U kunt contant, per pinbetaling of vooruit betalen via een overschrijving. Indien u vooruit betaalt, moet het bedrag uiterlijk 3 werkdagen voor de ophaaldag overgemaakt zijn. Het rekeningnummer waarop u uw betaling kunt voldoen is NL71 INGB 0007 8596 22 ten name van Remondis Nederland B.V.

U kunt zich voor het ophalen van grofvuil aanmelden via www.aconov.nl. Of bellen met Aconov, tel. 0800 222 41 11 (gratis) op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Om te weten of het grofvuil ’s ochtends of ’s middags bij u wordt opgehaald, kunt u op de ophaaldag contact opnemen met Aconov. Voor Gemeente Harderwijk is dit in de middag.

Uw grof vuil ophaalopdracht dient minimaal 3 werkdagen (en voor 16:00u) voor de betreffende ophaaldatum bij ons binnen te zijn.

Specifieke aanbiedregels

Het afval mag u slechts op de inzameldag zelf aan de straat deponeren waarbij u rekening dient te houden met de omgeving en de verkeersveiligheid

Asbest

Om gevaar voor de volksgezondheid en verspreiding in het milieu tegen te gaan mag u asbest uitsluitend dubbelverpakt in doorzichtig plastic wegbrengen naar Van Werven BV, locatie Bovendwarsweg 93 te Oldebroek of Remondis BV.

TIP

Om de stortkosten bij de bovengenoemde brengpunten te beperken is het handig de diverse afvalstromen gescheiden aan te bieden. Neem daarom vooraf contact met een van de brengpunten op.

Verwijzingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aconov, tel. 0800 222 41 11 (gratis) op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur of kijk op www.aconov.nl.