headerimage

Harderwijk

Na 1 juli 2011 is de inzameling van huishoudelijk restafval met minicontainers en grote verzamelcontainers (grindcocons) in de binnenstad van Harderwijk verleden tijd. Vanaf dan beschikt de binnenstad over ondergrondse afvalcontainers en inpandige afvalruimtes. In totaal plaatst de gemeente in de binnenstad van Harderwijk 31 ondergrondse containers.Daarnaast zijn in de overige wijken alle verzamelcocons bij de appartementen complexen vervangen voor ondergrondse containers. In totaal komen er 111 nieuwe ondergrondse containers, waarvan 31 in de binnenstad.

Waarom komen er ondergrondse containers?
De gemeente Harderwijk wil een schone, veilige en prettige leefomgeving in Harderwijk. Ondergrondse afvalcontainers zijn gemakkelijk te gebruiken. Inwoners kunnen er op elke moment van de dag hun afval in kwijt als ze dat willen. De ondergrondse containers nemen weinig ruimte in. Alleen een inwerpzuil is zichtbaar in het straatbeeld. Er ontstaat minder zwerfvuil en de woonomgeving ziet er netter uit. Voor de afvalinzamelaars zijn de ondergrondse containers ook een verbetering. Het legen van deze containers is makkelijker en lichamelijk minder zwaar. Daarnaast is een belangrijk voordeel door het verdwijnen van de minicontainers in de binnenstad er minder verkeersoverlast ontstaat door minder verkeersbewegingen.

Plaatsing
Zoveel ondergrondse containers plaats je natuurlijk niet allemaal in een keer. Dat gebeurt gefaseerd. Momenteel zijn er in de binnenstad van Harderwijk 24 ondergrondse containers geplaatst en in gebruik. In de overige wijken van Harderwijk zijn er 79 ondergrondse container geplaatst en in gebruik. Voor de plaatsing van de laatste 8 ondergrondse containers zijn we afhankelijk van de Nutsbedrijven voor het omleggen van kabels en leidingen. Naar verwachting zijn ook de laatste 8 ondergrondse containers begin juli 2011 geplaatst.

Locatie van de containers
Om de beste plekken in de binnenstad en bij de appartementencomplexen te bepalen is een uitgebreid locatieonderzoek uitgevoerd. Bij het locatieonderzoek is een aantal richtlijnen gehanteerd:

– Loopafstand voor gebruikers voldoen aan de wettelijke normen.
– Plaatsing in principe op grond van de gemeente, alleen in uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld i.v.m. de loopafstand plaatsing op grond van bijvoorbeeld een VVE.
– Gemiddeld 40 à 45 huishoudens per ondergrondse container.
– Goede bereikbaarheid voor gebruikers.
– Goede en veilige bereikbaarheid voor de vuilnisauto.
– Het veilig kunnen legen van de ondergrondse container.
– Zo min mogelijk verkeershinder tijdens het legen van de ondergrondse container.
– Zo min mogelijk ondergrondse containers geplaatst direct voor ramen en/of deuren.

Daarnaast is bij voorkeur gekozen voor locaties:

– Waar al een verzamelcocon (grindcocon) stond.
– Waar de container goed past in het straatbeeld.
– Waar geen ondergrondse kabels en leidingen liggen.
– Met een lage archeologische verwachting.
– Waar geen sprake is van een bodemverontreiniging.

De ondergrondse container
Bij een ondergrondse container bevindt zich het grootste deel zich onder de grond. Boven de grond is alleen een zuil zichtbaar met een klep waar de huisvuilzak in moet. De inhoud van de container onder de grond is ruim vier keer zo groot als de inhoud van de oude verzamelcocon die in Harderwijk hebben gestaan. Er kunnen ongeveer 80 vuilniszakken in een ondergrondse container.

Uw ondergrondse container(s)
U krijgt toegang tot minimaal twee ondergrondse containers. Als de ene container vol of buiten gebruik is, kunt u dus altijd gebruik maken van een andere container bij u in de buurt.

Geen afval naast de inwerpzuilen
U mag geen afval naast of op de inwerpzuilen van de ondergrondse containers plaatsen. Dit kan namelijk niet door de inzamelwagen worden meegenomen. De medewerkers van Stadstoezicht zullen het gebruik van de ondergrondse containers in de gaten houden. Als u toch afval naast of op de inwerpzuil van de ondergrondse container zet wordt er een proces verbaal opgemaakt. Eventuele storing van de ondergrondse container kunt u melden bij Aconov, tel. 0800 222 4 111.

Hoe werkt het?
Door de klep op de zuil te openen kan het afval in de ondergrondse container worden gegooid. Hiervoor is een pasje nodig.

1) Druk op start knop 2) Houd pas boven het venster

3) Open de trommel 4) Werp uw gesloten zak in en sluit de trommel

Persoonlijke afvalpas
De afvalpas is gekoppeld aan uw adres. Zo zorgen we ervoor dat de ondergrondse containers alleen gebruikt worden door bewoners waarvoor deze bestemd zijn. In de afvalpas zit een chip waardoor geregistreerd wordt hoe vaak u de ondergrondse container gebruikt. Dit heeft geen financiële gevolgen. U betaalt namelijk een vast bedrag per jaar voor de afvalstoffenheffing ongeacht hoe vaak u afval weggooit in de ondergrondse container. Bent u uw afvalpas kwijt? Dan kunt u bij Aconov een nieuwe afvalpas aanvragen, tel. 0800 222 4 111. De kosten voor een nieuwe pas bedragen € 15,00. Uw oude pas wordt dan geblokkeerd.

Volle container
De containers worden wekelijks geleegd. Een speciaal volmelding systeem zorgt ervoor dat het inzamelbedrijf Van Gansewinkel een melding krijgt wanneer een ondergrondse container bijna vol is. Deze wordt dan (zo snel mogelijk) geleegd.

Weetjes
Elke inwoner van Harderwijk en Hierden produceert afval. Restafval, GFT, papier, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval. Maar weet u ook hoeveel kilo per inwoner dat per jaar is? Wij zetten het voor u op een rijtje. Gemiddeld produceert u per persoon exclusief textiel en restafval 459,12 kilo huishoudelijk afval;

– 118,16 kilo GFT afval (exclusief grof tuinafval)
– 60,28 kilo papier/karton afval
– 22,98 kilo glas afval
– 2,90 kilo elektrische apparaten
– 1,53 kilo klein chemisch afval
– 5,35 kilo textiel
– 247,92 kilo rest afval

Meest gestelde vragen
Klik hier voor de meest gestelde vragen