headerimage

De combinatie

‘ACONOV’ staat voor Afval COmbinatie NOord-Veluwe. De binnen deze combinatie i.o. deelnemende bedrijven hebben elk een uitgebreide staat van dienst en de gecombineerde expertise van deze drie partijen garandeert een optimale invulling van het door de opdrachtgever in het bestek verwoorde Programma va Eisen. Uitgangspunt van “ACONOV’ is het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening – binnen alle aan de uitvoering hiervan gerelateerde aspecten – voor zowel de inwoners binnen het werkgebied, als de opdrachtgevende gemeenten. Het is voor de in de regio van het werkgebied gewortelde bedrijven Remondis I&R en C&T Van Werven natuurlijk een prestigieuze aangelegenheid om met inzet van lokale werknemers de deelnemende gemeenten optimaal te kunnen ontzorgen binnen het kader van de geregistreerde inzameling van het afval.

Remondis I&R zal de inzameling in de gemeenten Harderwijk en Nunspeet verzorgen, waar C &T Van Werven deze taak in Elburg en Oldebroek op zich zal nemen.

Verder verzorgen deze bedrijven op dit moment reeds, tot volle tevredenheid van de opdrachtgevende gemeenten, de inzameling van diverse afvalfracties binnen de betreffende gemeenten. Natuurlijk vorm de continuering van deze dienstverlening een speerpunt binnen de doelstellingen van de combinatie ‘ACONOV’. Aanvullend heeft DVL Milieuservice BV een zeer uitgebreide ervaring met containermanagement en het totale beheer van boven- en ondergrondse containerparken. DVL Milieuservice neemt de opdrachtgever alle werkzaamheden rond het onderhoud en het operationele- en administratieve beheer van de inzamelmiddelen en identificatiesystemen uit handen, zonder dat de opdrachtgevende gemeenten de controle over- en het inzicht in het geheel aan leveringen en diensten kunnen- of zullen verliezen.