headerimage

Afval aanbieden 2013

16 okt, 2012

Uw afvalcontainers voor restafval, gft en oud papier worden geleegd door inzamelcombinatie ACONOV. De containers zijn voorzien van een chip zodat het beheren van container- en inzamelgegevens eenvoudiger en efficiënter kan gebeuren.

Alternerend inzamelsysteem

Binnen het werkgebied van Aconov wordt het afval ingezameld volgens een alternerend inzamelsysteem. Dit betekent dat de afvalcontainers voor restafval en gft één keer per twee weken geleegd worden. De ene week kunt u het restafval aanbieden en in de daaropvolgende week het gft. De inzameldagen vindt u in de afvalwijzer 2013.

Aanbieden containers: één keer per twee weken!

Het is niet toegestaan om de containers meer dan één keer per twee weken aan te bieden in deze inzamelcyclus. Met ingang van 1 januari 2013 geldt daarom de volgende maatregel:

Containers die toch vaker dan één keer per twee weken meerdere malen worden aangeboden, worden geweigerd door het inzamelvoertuig. In dat geval vindt u een rode kaart aan uw container met het verzoek om met Aconov contact op te nemen. De administratiekosten die het de-blokkeren van de container met zich meebrengt, zullen vervolgens bij de aanbieder van de container in rekening worden gebracht.

Grote stukken afval

Het komt regelmatig voor dat Aconov tijdens het legen van de containers grote stukken afval in de containers aantreft. Denk hierbij aan tegels, puin, boomstronken, etc. Het aanbieden van dit soort grof vuil in de containers voor huishoudelijk afval is niet toegestaan. Ook hierop zal in de toekomst strenger gehandhaafd worden door gemeente en inzamelaar. In de afvalwijzer staat duidelijk aangegeven waar u met grof huishoudelijk afval terecht kunt.

 

Tijdstip aanbieden containers

Aconov wijst erop dat u de te legen container voor 7.30 uur ‘s ochtends dient aan te bieden. Regelmatig worden containers te laat aangeboden en daardoor niet geleegd. Het is in uw en ons belang dat uw container netjes geleegd wordt. Daarom vragen wij u de container altijd op tijd buiten te zetten. Het kan immers voorkomen dat het inzamelvoertuig eerder dan gebruikelijk bij u door de straat rijdt.

 Informatie

Heeft u vragen? Bel dan de telefonische helpdesk van ACONOV. Bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur. Het gratis nummer is 0800 – 222 4 111. Ook in 2013 helpen wij u graag verder!

Bedankt voor uw medewerking!